20% ökad elasticitet

i huden efter 6 veckor.

NORDBO Kollagen är en högdoserad kollagenprodukt med väldokumenterad effekt på hudens elasticitet.* Produkten är ASC-certifierad, vilket garanterar att den producerats hållbart, med respekt för såväl miljö som för djur och människor.

Läs mer.

*NORDBO Kollagen har testats i en klinisk, randomiserad studie med 50 deltagare. I studien deltog friska kvinnor i åldern 45-60, som under 12 veckor behandlades med NORDBO Kollagen eller Placebo. Under studiens gång genomfördes hudkvalitetstester som mätte förbättringar i fukt, elasticitet, rynkor, lyster och fasthet.

Skandinavisk, miljömärkt och färsk.

NORDBO Omega-3 innehåller färsk och obehandlad fiskolja från dansk öring. Produkten är fullt spårbar och ASC-certifierad, vilket garanterar att den är hållbart producerad, med respekt för såväl miljö som för djur och människor. 

Läs mer.

 
 

Kosttillskott med respekt för vår planet.

Hållbarhet förenat med dokumentation bakom varje produkt utgör grunden i NORDBO:s filosofi. Alla råvaror utvärderas noggrant ur både ett kvalitativt och miljömässigt perspektiv.

ASC-certifierad Omega-3 och Kollagen från skandinavisk produktion. 

Omega-3 flytande 2.png
Omega-3 kapslar (frilagd) 2 (ASC).png

NORDBO Omega-3 innehåller färsk och obehandlad fiskolja från dansk öring. Produkten är fullt spårbar och ASC-certifierad, vilket garanterar att den är hållbart producerad, med respekt för såväl miljö som för djur och människor. Oljan framställs av svinn från fiskindustrin som vanligtvis slängs. Den innehåller Omega 3, 6, 7, 9 och 11, med EPA och DHA som bidrar till hjärtats normala funktion. Finns i 120 kapslar och 200 ml.

Kollagen sida (frilagd) (ASC).png

NORDBO Kollagen är en högdoserad kollagenprodukt med väldokumenterad effekt på hudens elasticitet.* Produktionen är ASC-certifierad, vilket garanterar att produkten produceras hållbart, med respekt för såväl miljö som för djur och människor. Kollagenet framställs av svinn från fiskindustrin som vanligtvis slängs. Pulvret som har en fräsch smak av citron är fördelat i smidiga dospåsar och löser sig lätt i vatten. Förpackningen innehåller 30 dospåsar.

Genom att välja ASC-certifierad fisk bidrar du till att stoppa utarmningen av haven, en renare havsbotten och minskad global klimatpåverkan.

 

Samtliga NORDBO-produkter kommer från ASC-certifierad produktion.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en global hållbarhetsmärkning för odlad fisk, som garanterar hållbar produktion. Märkningen ställer bl.a. krav på fodret som används i odlingarna, minskad antibiotikaanvändning, vattenrening, djurhälsa och att fisken ska kunna spåras tillbaka till odlingsplatsen. Dessutom ställs sociala krav, som förbud mot barnarbete.

Läs mer på www.asc-aqua.org