Mag- och tarmsystemet

Vår hälsa och vårt välmående i vardagen påverkas i hög grad av hur väl vårt mag- och tarmsystem fungerar. Magproblem (IBS, förstoppning etc.) är ett utbrett problem i västvärlden, som en följd av våra moderna levnadsvanor. Här kan du lära dig mer om mag- och tarmsystemet, viktiga påverkansfaktorer och vad du kan göra för att förbättra det.