Fettsyror

Vår hälsa och vårt välmående i vardagen påverkas i hög grad av hur väl vårt mag- och tarmsystem fungerar. Magproblem (IBS, förstoppning etc.) är ett utbrett problem i västvärlden, som en följd av våra moderna levnadsvanor. Här kan du lära dig mer om mag- och tarmsystemet, viktiga påverkansfaktorer och vad du kan göra för att förbättra det.

Vad är förstoppning?

Begreppet förstoppning syftar på ett tillstånd där avföringen antingen kommer för sällan eller är hård i konsistensen. Färre än tre toalettbesök i veckan diagnostiseras som förstoppning. Man kan även uppleva ofullständig tömning av tarmen efter toalettbesök.

 

Man bör dock vara medveten om att begreppet kan ha varierande innebörd för olika individer och det kan skilja sig från person till person hur ofta man behöver gå på toaletten. En del tömmer tarmen tre gånger i veckan, medan andra gör det flera gånger per dag.

 

Förstoppningen börjar med att tarminnehållet transporteras för långsamt genom tjocktarmen till ändtarmen. Tarminnehållet består av bearbetad mat och bakterier. I tjocktarmen suger tarmens slemhinna upp vatten ur tarminnehållet och ju långsammare innehållet transporteras desto mer vatten hinner tjocktarmen suga upp. Detta resulterar i att innehållet blir hårt och torrt och kan göra ont att få ut.

Ett utbrett problem

Att vara drabbad av förstoppning eller trög mage är mycket vanligt. Ca 2 % av Sveriges befolkning i arbetsför ålder (200 000 personer) beräknas lida av förstoppning och så mycket som var fjärde person har någon gång upplevt det. Problemet är sex gånger vanligare bland kvinnor än män. Förekomsten av förstoppning ökar dessutom med åldern och upp till 40 % av befolkningen över 65 år uppges besväras, vilket kan påverka livskvaliteten negativt för den drabbade.

Brist på motion

Motion stimulerar mag- och tarmsystemet, medan en stillasittande vardag kan bidra till ökade problem med förstoppning och trög mage. Ett flertal studier visar att regelbunden fysisk aktivitet både kan minska och förebygga problem med förstoppning.

 

Löpning och snabb gång stimulerar tarmmotoriken, vilket hjälper passagen av innehåll från grovtarm till ändtarm. Kroppens blodflöde styrs vid fysisk aktivitet om från tarmen till de arbetande musklerna, vilket medför en frisättning av flera hormoner i mag- och tarmkanalen.

Stress och förändringar

Stress är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och en faktor som har stor betydelse för vår mag- och tarmhälsa. Stress orsakar en kemisk obalans i våra hormoner, vilket i sin tur påverkar cellerna i tarmen. Den naturliga rytmen kan rubbas.

 

Långvarig stress kan dessutom leda till sjukdomstillstånd som Irritable Bowel Syndrome (IBS), där förstoppning och magsmärtor är ett vanligt symptom.

 

Även förändringar i rutiner, miljö eller diet kan påverka magen. Vi människor är vanedjur och våra hjärnor behöver tid för att vänja sig vid förändringar. Innan vi vant oss kan vi uppleva en inre stress och oro över de rubbade rutinerna.

 

Att vara medveten om den egna levnadssituationen och huruvida det finns faktorer som bidrar till stress är en viktig del i att komma till rätta med magproblem. Vad finns det för vanor eller situationer som orsakar stress och oro i vardagen?

(liten) Young-woman-meditating-outdoors-
(13) Omega ASC.jpg

Närproducerad och miljömärkt fiskolja

NORDBO Omega-3 innehåller färsk, ren och obehandlad fiskolja från dansk öring, som levt i sötvattensdammar med världens lägsta miljöpåverkan. Produkten är närproducerad och ASC-certifierad, vilket garanterar hållbar produktion. Oljan är 100% baserad på svinn från matfisk.

Läs mer om Omega-3 kapslar HÄR och flytande HÄR.