Mag- och tarmsystemet

Vår hälsa och vårt välmående i vardagen påverkas i hög grad av hur väl vårt mag- och tarmsystem fungerar. Magproblem (IBS, förstoppning etc.) är ett utbrett problem i västvärlden, som en följd av våra moderna levnadsvanor. Här kan du lära dig mer om mag- och tarmsystemet, viktiga påverkansfaktorer och vad du kan göra för att förbättra det.

Vad är förstoppning?

Begreppet förstoppning syftar på ett tillstånd där avföringen antingen kommer för sällan eller är hård i konsistensen. Färre än tre toalettbesök i veckan diagnostiseras som förstoppning. Man kan även uppleva ofullständig tömning av tarmen efter toalettbesök.

 

Man bör dock vara medveten om att begreppet kan ha varierande innebörd för olika individer och det kan skilja sig från person till person hur ofta man behöver gå på toaletten. En del tömmer tarmen tre gånger i veckan, medan andra gör det flera gånger per dag.

 

Förstoppningen börjar med att tarminnehållet transporteras för långsamt genom tjocktarmen till ändtarmen. Tarminnehållet består av bearbetad mat och bakterier. I tjocktarmen suger tarmens slemhinna upp vatten ur tarminnehållet och ju långsammare innehållet transporteras desto mer vatten hinner tjocktarmen suga upp. Detta resulterar i att innehållet blir hårt och torrt och kan göra ont att få ut.

Ett utbrett problem

Att vara drabbad av förstoppning eller trög mage är mycket vanligt. Ca 2 % av Sveriges befolkning i arbetsför ålder (200 000 personer) beräknas lida av förstoppning och så mycket som var fjärde person har någon gång upplevt det. Problemet är sex gånger vanligare bland kvinnor än män. Förekomsten av förstoppning ökar dessutom med åldern och upp till 40 % av befolkningen över 65 år uppges besväras, vilket kan påverka livskvaliteten negativt för den drabbade.

Vanliga symptom vid förstoppning

- Buksmärta

- Uppblåst mage

- Hård och trög avföring som smärtar vid tarmtömning

- Ändtarmsprickor

- Illamående

- Sämre aptit

- Oro för att gå på toaletten, vilket kan försämra tillståndet ytterligare

Orsaker till förstoppning

Det finns många orsaker till förstoppning och generellt är problematiken kopplad till en kombination av livsstilsfaktorer, men även intag av läkemedel eller en biverkning av vissa sjukdomar.

 

Följande faktorer kan vara orsaker till förstoppning:

 

- Diet

- Vätskebrist

- Brist på motion

- Stress och förändringar

- Medicin

- Sjukdomar

 

Vi kommer nu att gå igenom dessa faktorer mer ingående.

Kost

Vår kost har stor inverkan på hur väl våra tarmar fungerar. Tyvärr innehåller den moderna kosten ofta för lite fibrer och för mycket koffein, socker och processad mat. Även alkohol kan störa tarmfunktionen.

 

Ett dagligt intag av 25-35 g fibrer rekommenderas för en vuxen person, men de flesta får inte i sig mer än 20 g om dagen. Fiberbrist kan orsaka nedsatt peristaltik (tarmrörelse) och bidra till trög mage.

Vätskebrist

En stor del av de som är förstoppade får i sig för lite vätska. Ökar man sitt fiberintag måste man även öka sitt vätskeintag, annars drabbas man likväl av trög mage eller förstoppning. Vatten absorberas av tjocktarmen och om man inte dricker tillräckligt med vatten kommer innehållet i tjocktarmen bli uttorkat och hårt, vilket kan leda till förstoppning. Risken för detta är extra hög om peristaltiken inte fungerar som den ska.

Healthy-Breakfast,-Blueberry-Overnight-O

Havregryn, fullkorn, frukt, bär, grönsaker och rotfrukter är bra källor till fibrer.

Brist på motion

Motion stimulerar mag- och tarmsystemet, medan en stillasittande vardag kan bidra till ökade problem med förstoppning och trög mage. Ett flertal studier visar att regelbunden fysisk aktivitet både kan minska och förebygga problem med förstoppning.

 

Löpning och snabb gång stimulerar tarmmotoriken, vilket hjälper passagen av innehåll från grovtarm till ändtarm. Kroppens blodflöde styrs vid fysisk aktivitet om från tarmen till de arbetande musklerna, vilket medför en frisättning av flera hormoner i mag- och tarmkanalen.

Stress och förändringar

Stress är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och en faktor som har stor betydelse för vår mag- och tarmhälsa. Stress orsakar en kemisk obalans i våra hormoner, vilket i sin tur påverkar cellerna i tarmen. Den naturliga rytmen kan rubbas.

 

Långvarig stress kan dessutom leda till sjukdomstillstånd som Irritable Bowel Syndrome (IBS), där förstoppning och magsmärtor är ett vanligt symptom.

 

Även förändringar i rutiner, miljö eller diet kan påverka magen. Vi människor är vanedjur och våra hjärnor behöver tid för att vänja sig vid förändringar. Innan vi vant oss kan vi uppleva en inre stress och oro över de rubbade rutinerna.

 

Att vara medveten om den egna levnadssituationen och huruvida det finns faktorer som bidrar till stress är en viktig del i att komma till rätta med magproblem. Vad finns det för vanor eller situationer som orsakar stress och oro i vardagen?

(liten) Young-woman-meditating-outdoors-
Smiling-woman-pharmacist-chats-to-female

Sjukdomar

Har man en sjukdom kan man ibland drabbas av förstoppning som följd. Personer som t.ex. har IBS, diabetes, hyperkalcemi eller hemorrojder tenderar att oftare ha problem med förstoppning. Även psykisk sjukdom, såsom ångest, depression och somateringssyndrom, kan påverka tarmfunktionen. Utöver sjukdomsdiagnoser kan förstoppning och trög mage även komma i samband med graviditet, menstruation och långvarig immobilisering.

Läkemedel

Det är mycket vanligt att läkemedel orsakar förstoppning, exempelvis följande: antidepressiva, kalciumblockerare (blodtryckssänkande läkemedel), kodein, morgin, diuretika, läkemedel för känsliga magar (s.k. antacida), antihistaminer, NSAID och antiepileptika.

När ska man söka hjälp?

Går inte dina besvär över kan det vara en god idé att uppsöka läkare. Följande symptom bör man vara särskilt uppmärksam på:

- Blod i avföringen

- Ofrivillig viktnedgång

- Slemblandning i avföringen

- Aptitlöshet

- Ihållande buksmärtor

- Smärta i samband med tömning

- Plötsligt ändrade avföringsvanor

(23-2) Mage (liten).jpg

Naturlig och effektiv hjälp mot trög mage och förstoppning

NORDBO Mage är ett naturligt kosttillskott för normal tarmfunktion. Med ett intag av NORDBO Mage på kvällen kommer det dagliga toalettbesöket normalt morgonen därpå. 100% vegansk.

Läs mer om produkten HÄR.